UPPDRAG OCH VISION

UPPDRAG

Vårt uppdrag är okomplicerat och uppdelat i små, enkla delar. Vår primära uppgift är att minska beroendet av plastprodukter och främja ett ekologiskt hållbart levnadssätt.

VISION

Vi får inte en andra chans eller en ny planet att leva på. Massor av skador har redan skett på vår planet. Att reparera så mycket som möjligt av dessa skador inför framtiden är vår största prioritet och vår vision. Detta strävar vi efter genom en ständig innovation och anpassning av ekologiska produkter men utan att behöva offra den bekväma komforten i våra liv. Att säkra en ren och grön framtid är vår yttersta vision. Det ska vara enkelt att bespara vår vackra natur och vår planet genom att vilja välja en grönare och en mer hållbar livsstil.