VÅRT GRÖNA BUDSKAP

Grönt representerar vår natur och grönskan på vår planet. På senare tid har vi sett hur vår planet förlorat sin grönska p.g.a. människans behov av konstant modernisering. Varje dag förlorar vi grönska och skog för att tillfredsställa människans ökande efterfråga på råvaror som vår planet har att erbjuda. Men hur mycket ger vi tillbaka, egentligen? Utan att ge tillbaka eller återställa det vi använder, kommer vår planet att förlora sin grönska och sina resurser. Den konsekvensen känner vi alla till; global uppvärmning, torka, översvämningar, cykloner med mera. Trots detta oroar vi oss inte för den missgärning vi gör varje dag genom att förorena vår luft och vatten med de stora koldioxidutsläpp (CO2) och den onödiga dagliga användningen av plastpåsar och andra engångsartiklar av plast. Vi tror starkt på, med grönt i åtanke och med hög moral, att vi måste hjälpa vårt ekosystem eftersom vi är en stor del av det.

Bland alla de gröna företagen finns vi, Ecospear, och vi älskar vår underbara natur. Att säga ”Nej” till petroleumbaserade plastprodukter är vår första prioritet. Vi ersätter olika plastprodukter med 100% biologiskt nedbrytbara produkter, vilket signifikant kommer att förbättra situationen i världen. Vi erbjuder en enkel lösning med banbrytande teknik. Du kan nu använda alla dessa ersättningsprodukter istället för plastprodukter och kasta dem utan att oroa dig för att du förorenar planeten. Faktum är att vår planet kommer att tacka dig, för du kommer att bidra till att göra planeten renare genom att använda våra 100% ekologiska produkter istället för icke nedbrytbara plastprodukter. Tänk på att plast- och polyetenpåsar tar upp till 100 – 300 år att upplösas eller försvinna. Våra ekologiska produkter kommer däremot sönderdelas med jord eller vatten inom 90 – 180 dagar och kommer således inte att orsaka någon skada varken på djur eller människor även om man har förtärt produkten oavsiktligt.

En grön livsstil är enkelt att tillämpa med våra enkla lösningar. Ditt lilla samarbete kommer definitivt rädda miljön i framtiden och därmed göra världen mer beboelig för kommande generationer.

Du behöver inte ändra din livsstil, ändra bara de produkter du använder.